Přechod společné TV antény

NA CO SI DÁT POZOR PŘI ÚPRAVĚ SPOLEČNÉ ANTÉNY PRO DVB-T2? NA PŘEDRAŽENÉ NABÍDKY I NEVHODNÉ TECHNOLOGIE

Spolu s blížícím se vypínáním DVB-T se naplno rozběhla horečka úprav společných antén (STA). Mnohé domy tuto záležitost nechaly na poslední chvíli a nyní se snaží sehnat co nejvýhodněji někoho, kdo přípravu antén pro nové vysílání zajistí.

Na úpravách společných antén se ovšem kromě zkušených anténářských firem snaží vydělat kdekdo a v praxi se můžeme setkat s mnohými předraženými nabídkami, které vlastně nic neřeší, nebo je jejich cena naprosto neadekvátní. Na co si tedy dát při úpravách STA pozor? Co po servisní firmě vyžadovat? A kolik by taková úprava STA pro DVB-T2 měla stát? Na to se podíváme v dnešním článku.

Na začátek je třeba zdůraznit, že si budeme popisovat úpravu systému společné televizní antény pro DVB-T2, kdy se předpokládá, že stávající rozvod STA v domě byl dosud funkční a byl dostupný signál DVB-T v rámci domu. U mnoha starších rozvodů společných antén ve velkých domech lze často narazit na problémy s rozvody v rámci domu, například vlivem poškozených průběžných zásuvek v bytech nebo z důvodu poškozeného vedení v rámci domu. Tyto problémy je nutné řešit vždy individuálně na základě měření a návrhu řešení pro danou STA. V textu níže budeme vycházet z toho, že rozvod v rámci domu i zásuvky v bytech jsou funkční, propouštěly v minulosti bez problému signál multiplexů DVB-T do všech bytů a takovouto STA upravujeme pro DVB-T2.

Jak by měla probíhat úprava společné antény pro DVB-T2 a co chtít po firmě?

Pojďme se tedy podívat na proces úpravy STA pro DVB-T2. Základním předpokladem je, aby byla servisní firma seznámena se stavem STA před úpravou. K tomu mohou posloužit i fotografie stavu STA zaslané například mailem. Pokud je nafoceno vše potřebné, tedy hlavní rozvodnice STA s technologiemi a stožár s anténami na střeše, může na základě těchto fotek odborník velmi dobře posoudit stav STA a navrhnout potřebné úpravy i bez obhlídky nebo měření na místě. Zejména nyní v hektickém čase přechodu na DVB-T2 totiž ušetří „bezobhlídková“ instalace čas servisní firmě a peníze bytovému domu.

Obr. 1 a 2 – Nafocený stav STA od zástupce bytového domu z Kostelce nad Labem a obr. 3 a 4 – fotky stavu STA z Milovic, v obou případech zaslány mailem. Na základě takovýchto fotek lze odhadnout stav STA a potřebné úpravy.

Vlastník domu by měl po anténářské firmě vedle samotné cenové nabídky úpravy STA chtít alespoň základní popis úprav a vysvětlení, k čemu slouží položky v rámci rozpočtu a proč se osazují. Je to vhodné i z důvodu následujícího servisu, kdy by například po letech rozvod servisovala jiná firma, nebo i z důvodu existence potenciálních stěžovatelů v rámci domu (to platí hlavně pro SVJ), že byla instalace drahá nebo se instalovalo něco zbytečného.

Obr. 5 – Příklad položkového rozpočtu k úpravě STA, kde jsou rozepsány jednotlivé komponenty a jejich ceny (pozn. autora – v příkladu jsou ceny cíleně začerněny, každá firma může mít ceny mírně jiné a cílem článku není narušovat trh).

Nejčastější úpravy STA pro DVB-T2 spočívají v doplnění kanálových vložek nebo v osazení nového hlavního zesilovače, dále v revizi antén a kabeláže, případně doplnění antén pro další multiplexy, přidání FM rozhlasu nebo i digitálního rozhlasu DAB+. Pojďme se nyní podívat na tyto úpravy blíže.

Hlavní zesilovač STA – vyměnit nebo upravit?

Začneme u toho nejdůležitějšího, tedy u hlavního zesilovače. Zde se aktuálně nejčastěji využívají dvě řešení. Starším řešením je systém kanálových vložek, kdy je osazena kanálová vložka pro každý přijímaný multiplex, případně pro FM pásmo nebo pásmo digitálního rozhlasu DAB+. U vložkového systému je složitější servisní zásah v případě přeladění kanálů nebo přidání nové sítě, je třeba měnit/přidávat jednotlivé moduly a přeladění nelze většinou udělat na místě instalace – tedy počítejte s vyššími náklady, které jsou s tím spojeny. I náklady za samotný vložkový systém jsou vysoké, je třeba zdroj, propojky, instalační lišta a samozřejmě jednotlivé vložky, které například u systému Alcad vycházejí na 2 500 až 3 000 Kč aza kus.

Obr. 6 – Vložkový systém STA lze pro DVB-T2 také upravit, mnohdy je ale ekonomičtější osazení nového zesilovače.

V poslední době se pak široce využívají moderní programovatelné zesilovače. Ty sice byly na trhu i dříve, ale většinou nedosahovaly parametrů vložek, zejména v selektivitě příjmu a výkonu koncového stupně. Nová generace těchto zesilovačů, která je na trhu přibližně poslední rok a půl, vložkové systémy ale dokonce překonává. Programovatelné zesilovače jsou výrazně snadněji přeladitelné (na místě instalace během pár minut), umožňují i automatické zesílení signálu na maximální úroveň, konverzi kanálů na nižší a podobně.

Zesilovače mají i vstup pro FM pásmo a umožňují výrazně lépe (kanálově) zpracovat i pásmo VHF s digitálním rozhlasem DAB+. Programovatelné zesilovače poslední generace se navíc prodávají za velmi výhodné ceny, maloobchodní cena většinou nepřesáhne 10 000 Kč.

Pokud tedy máte instalován v domě starší systém vložek, který navíc mnohdy neobsahuje všechny vysílané sítě ani rozhlas či digitální rozhlas, je náklad za nahrazení tohoto řešení moderním zesilovačem i ekonomičtější – rozšíření vložek by vyšlo na podobnou nebo i vyšší částku. Pokud máte vložkový systém průběžně udržovaný, nebo jste do něj investovali nedávno, lze samozřejmě tento systém upravit i pro vysílání DVB-T2 přeladěním stávajících vložek. V tomto by vám měla anténářská firma poradit a popsat pozitiva, která by výměna zesilovače přinesla a proč má do jeho výměny smysl investovat, případně na přání nacenit jak řešení úpravy vložek, tak řešení s výměnou zesilovače.

Obr. 7 a 8 – Rozvodnice STA s původním nevyhovujícím řešením (širokopásmový zesilovač) a po úpravě a osazení programovatelného zesilovače

Mnohé STA pak mají instalovány širokopásmové zesilovače. Toto řešení vám správná anténářská firma určitě navrhne vyměnit za zesilovač s možností filtrace (tedy již zmíněný programovatelný zesilovač), protože do kvalitně postavené STA širokopásmové zesilovače nepatří, tím spíše v dnešní době, kdy jsou na trhu řešení s filtrací za velmi dostupnou cenu. V žádném případě by vám pak firma neměla instalovat nový širokopásmový zesilovač, taková investice je naprosto nesmyslná a jedná se o vyhozené peníze, navíc odbornost takové firmy lze zpochybnit.

Antény – musí se měnit nebo upravovat?

Samotné antény na střeše se při úpravě STA pro DVB-T2 měnit v principu nemusí, ale velmi to záleží na jejich stavu a vhodnosti pro dané příjmové podmínky. Staré antény mohou být mechanicky poškozené, symetrizační člen v krabičce a kontakt dipólu může být zoxidovaný a podobně. Pokud je ale starší anténa kvalitní a mechanicky v pořádku, není žádný důvod ji měnit (například antény typu Color). V mnoha případech se také při stavbě STA mohlo šetřit a jsou využity málo výkonné a málo směrové antény. Zde velmi záleží na místě příjmu.

Například v centru Prahy, kde nehrozí, že anténa zachytí silné signály mimopražských vysílačů, může i pro STA vyhovět levná logaritmicko-periodická anténa (lidově přezdívaná „rybí kost“). Zato na okrajovém sídlišti, kde by mohly dělat problémy další silné vysílače v jednofrekvenční síti (které jsou u DVB-T2 výrazně rozsáhlejší než u DVB-T) je vhodné podobnou anténu nahradit za výrazně směrovější, abychom zajistili v STA co nejkvalitnější signál. Při ceně za zesilovače a další komponenty by tedy anténa určitě neměla být tím, na čem se bude šetřit.

Obr. 9 – Kompletní anténní instalace na STA v Praze – pro vysílač Českých Radiokomunikací i Digital Broadcasting, analogový FM rozhlas a digitální rozhlas DAB+. Původní cca. 15 let stará anténa (na fotce nahoře) využita, k ní přidány další nové antény.

V mnoha případech je také vhodné přidat další anténu pro multiplexy Digital Broadcasting, které ve většině lokalit vysílají z jiných míst než multiplexy Českých Radiokomunikací a na jednu směrovou anténu není možné vysílače z různých směrů kvalitně zachytit. Spousta STA už bude takto upravena z minulosti, kdy odstartoval Multiplex 4, nebo se přidávala Regionální síť 7, kde dříve vysílala Česká televize v HD rozlišení. Z vlastních zkušeností mám ale ověřeno, že v mnohé STA nebyly upravovány velmi dlouho (mnohdy od přechodu z analogového vysílání na DVB-T) a přidání nových multiplexů domy nijak neřešily. Úprava pro DVB-T2 je tak vhodnou příležitostí i k rozšíření příjmu o tyto sítě. Anténářská firma by dle fotek nebo obhlídky měla vidět, jaké antény máte instalovány, zda jsou v použitelném stavu a zda je třeba přidat další anténu.

Přidání rozhlasu a digitálního rozhlasu? Zajímavé rozšíření úpravy STA

V případě zájmu o příjem FM rozhlasu a digitálního rozhlasu DAB+ se pak musí přidat antény i pro tato pásma. Rozvod rozhlasu a digitálního rozhlasu v STA lze více než doporučit, náklady na vhodné antény jsou malé a v případě instalovaného programovatelného zesilovače není třeba žádná další investice, zesilovače tyto vstupy mají a stačí tak jen osadit anténu a natáhnout kabel k zesilovači. Pokud z nějakého důvodu nestačí počet kabelů mezi střechou a zesilovačem a nelze je snadno doplnit, lze přidání antén řešit i pomocí pásmových slučovačů, kdy se na střeše antény pro DVB-T2, FM a DAB+ sloučí do jednoho kabelu a u v rozvodnici se pomocí opačně zapojeného slučovače opět pásmově rozdělí na jednotlivé vstupy zesilovače.

sArea=010011011

Obr. 10 – Pro příjem FM rozhlasu je optimální využít všesměrovou anténu pro horizontální i vertikální polarizaci (takzvaný „S-dipól“), pro příjem DAB+ pak buď vertikální všesměrový dipól, nebo vertikální směrovou anténu jako je na této fotce.

Příjem rozhlasu přes STA je vždy výrazně kvalitnější, než na pokojové antény nebo „kus drátu“ v bytech plných rušení od WiFi routerů, PC a jiných spotřebičů, u digitálního rozhlasu to platí tím spíš. Přechod na DVB-T2 tak lze využít i k rozšíření STA právě o FM a DAB+ rozhlas. Případně si od anténářské firmy vyžádejte dvě nabídky – úpravu včetně FM a DAB+ a úpravu bez rozhlasu – a sami se rozhodněte, zda (většinou malé) navýšení ceny úprav stojí za to.

Kabeláž – nenápadný a velmi častý problém

Zatímco o úpravách zesilovačů a antén se mluví často, zapomíná se na nenápadnou, ale zato naprosto zásadní součást přijímacího řetězce a tou je venkovní kabeláž mezi anténami a hlavním zesilovačem. V mnoha případech jsou totiž využity (a stále se bohužel využívají) bílé vnitřní kabely, které ve venkovním prostředí degradují, hlavně vlivem UV záření a mrazu. Mnohdy jsou tyto kabely v tak dezolátním stavu, že už je jejich plášť poškozen, do kabelu se dostává vlhkost a tím pádem kabel absolutně nefunguje, jak má. To má samozřejmě vliv na signál, kabel má výrazně vyšší útlum, v případech, že se vlhkost dostane i do konektorů pak dochází někdy i ke zkratu vnitřního vodiče a stínění kabelu.

Obr. 11 a 12 – Stav vnitřních (bílých) kabelů na střeše domu v Kostelci nad Labem. Po cca. osmi letech na střeše je kabel v naprostém rozpadu vlivem povětrnostních podmínek, plášť je zpuchřelý a kabel nefunguje správně.

Do venkovního prostředí patří pouze černé UV odolné kabely s PE pláštěm, které jsou přímo určeny pro venkovní instalace a povětrnostní podmínky. Při úpravě STA pro DVB-T2 je tak vhodné kabeláž zkontrolovat a pokud jsou nataženy bílé vnitřní kabely, tak tyto kabely vyměnit buď zcela, nebo alespoň vyměnit tu část kabelu, která je ve venkovním prostředí a nové kabely napojit na původní svody například v UV odolné chráničce. Solidní anténářská firma vás na problém s kabeláží upozorní a navrhne řešení.

Výměna kabelů nemusí být vůbec finančně náročná, u mnoha STA je zesilovač nedaleko anténního stožáru a tak stačí doslova pár metrů kabelu. V domech, kde je zesilovač v suterénu a kabely jsou taženy skrz celý dům pak lze aplikovat zmíněné řešení, kdy se vymění pouze venkovní část vedení a dojde k napojení na původní kabely až u vstupu do domu. Určitě se nesnažte na kabeláži ušetřit a bílé kabely na střeše nenechávejte, i pokud by vám firma řekla, že to není problém! Kabely sice mohou ještě být v použitelném stavu, řešení tohoto problému ale pouze oddálíte o maximálně několik let.

Modelové příklady úprav STA pro DVB-T2 – kolik to stojí?

A teď se pojďme podívat na to, co vás možná zajímá nejvíce, a to na kolik taková úprava STA přijde a zda je nabídka, kterou vám oslovená anténářská firma dala férová. Vybrali jsme tři modelové příklady úpravy STA pro DVB-T2, které jsou dle mých zkušeností asi nejčastější. Všechny využívají variantu osazená nového programovatelného zesilovače vyšší třídy a odhadnuté ceny jsou koncové včetně DPH.

Případ první – funkční STA s použitelnými anténami, ale starým širokopásmovým zesilovačem. Zde je třeba osadit nový zesilovač, mnohdy vyměnit bílé kabely mezi rozvodnicí situovanou pod střechou a anténami a proměřit signál v rozvodu. Nebude se přidávat rozhlas ani další antény. Cena takovéto úpravy by se měla pohybovat přibližně mezi 12 a 16 000 Kč.

Obr. 13 a 14 – Výsledný stav úpravy STA v Kostelci nad Labem z fotek na začátku článku – kompletní řešení pro DVB-T2, DAB+ a FM, nová kabeláž a programovatelný zesilovač. Cena úpravy vyšla do 18 000 Kč.

Případ druhý – zanedbaná STA s problematickými anténami a starým širokopásmovým zesilovačem nebo systémem vložek pro pouhé tři multiplexy. Je zde potřeba osadit nové antény pro České Radiokomunikace i Digital Broadcasting, instalovat nové kabely od antén do rozvodnice, osadit nový programovatelný zesilovač a zkontrolovat rozvod. Rozhlas se osazovat nebude. Cena se tak vyšplhá o něco výše, ale stále bychom se měli pohybovat mezi 14 a 18 000 Kč.

Případ třetí – kompletní renovace STA – nové antény včetně antén pro FM rozhlas a digitální rozhlas DAB+ včetně výložných držáků, nová kabeláž od antén k zesilovači a nový programovatelný zesilovač. V tomto případě se cena navýší o výložné držáky a antény, a bude se pohybovat přibližně mezi 16 a 20 000 Kč. Dům ale získá kompletní řešení nové STA pro DVB-T2, DAB+ i FM rozhlas.

Obr. 15 a 16 – Výsledný stav úpravy STA v Milovicích z fotek na začátku článku – kompletní řešení pro DVB-T2, DAB+ a FM, nová kabeláž a programovatelný zesilovač. Cena úprav se vešla do 16 500 Kč.

Ve všech výše zmíněných příkladech se bavíme o úpravě STA pro DVB-T2, úpravě antén, zesilovačů a kabeláže, přičemž výsledkem takové modernizace bude kvalitní signál žádaných sítí na výstupu hlavního zesilovače do domovního rozvodu. Jak už jsem zmínil, v mnoha domech je ovšem problematický stav rozvodu mezi zesilovačem a jednotlivými byty, zejména v případě starých průběžných rozvodů realizovaných v 80. letech nebo dříve. Pokud takovýmto rozvodem bez problému procházel signál DVB-T sítí, neměl by být problém ani s DVB-T2. Tyto rozvody jsou nicméně mnohdy dávno za svou životností a majitelé domů by měli zvážit jejich revizi nebo úpravu. Anténářské firmy mohou změřit signál v rozvodu ve vybraných bytech a doporučit případnou úpravu nebo renovaci domovního rozvodu STA tak, aby byl signál ve všech bytech bezproblémový.

Nezdá se vám cena úprav a instalace?

Tento článek vznikl i na základě stížností mnoha správců domů, kteří dostali neadekvátní cenové nabídky na úpravu STA pro DVB-T2. Rád bych zdůraznil, že výše popsané příklady jsou obecné a ceny mohou být samozřejmě jak vyšší, tak i nižší, vždy na základě konkrétního místa, kvality signálu a podobně. Faktem je, že ceny zesilovačů, antén a dalších komponent jsou dohledatelné a pokud se někdo snaží využít stávající situace a nadsadit nereálně ceny přechodu STA na DVB-T2, je toto jednání přinejmenším morálně sporné.

Na druhou stranu je ze strany majitelů a správců domů nutné respektovat to, že anténářské firmy prodávají komponenty za maloobchodní ceny a mají s nimi i další náklady (skladování, doprava a podobně). Vozit se tedy po nich na základě toho, že najdeme daný komponent za nižší cenu na nějakém eshopu, je také velmi neférové. Pokud by se vám zdálo, že navržená cena úprav STA je podivně vysoká, určitě má smysl oslovit firem více, abyste měli srovnání nabídek a mohli z nich vybírat. Vždy si ale dejte pozor, co vám daná firma za na první pohled výhodnější cenu dodává a zda tato nabídka splňuje všechny body, které jsme si popsali výše. Teprve tak získáte kvalitní úpravu STA za rozumnou cenu.TE

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *