Proč fotovoltaika od nás?

Fotovoltaika (FV) je velmi perspektivní technologií a bude hrát v energetických mixech států stále významnější roli. V Evropě by cena špičkové elektřiny z FV měla být konkurenceschopná do roku 2020. Zatímco cena elektřiny z fotovoltaiky bude i nadále klesat, cena klasicky vyráběné elektřiny se díky omezeným zdrojům bude na cenové křivce posouvat směrem nahoru.

 • Dotační program Nová zelená úsporám
 • Nezávislost na dodavateli energie.
 • Cena klasicky vyráběné energie bude neustále stoupat.
 • Pro provoz není potřeba téměř žádná údržba.
 • Fotovoltaické systémy jsou bezpečné a vysoce spolehlivé.

   

   

   

  Výhody fotovoltaické elektrárny

  Pojistka proti budoucímu zdražení

  Náklady na výrobu energie z jaderných nebo jiných fosilních zdrojů elektřiny neustále stoupají. V budoucnosti dojde pravděpodobně ke zdražení elektřiny z tradičních zdrojů, zatímco cena solární energie bude pravděpodobně dále klesat. Výroba vlastní energie z FVE tak bude sloužit jako pojistka proti zdražení energii.

  Rychlá návratnost investice

  Díky dotačním programům (Nová zelená úsporám) lze na pořízení FVE získat příznivou státní dotací do roku 2021. Díky této podpoře má investice do nové FVE poměrně výhodnou návratnost (podle typu zdroje) v horizontu cca 5-10 let.

  Energetická soběstačnost 

  Solární energie poskytuje domácnostem částečnou energetickou soběstačnost. Díky fotovoltaice proto nemusíte být zcela závislí na dodávkách elektřiny ze sítě, neboť využíváte vlastní energii. Kvalitně postavená FVE v kombinaci s bateriovým systémem pokryje vaši potřebu elektřiny v domácnosti z cca 80 %.

   
   

  Ochrana proti výpadku dodávek elektřiny

  Pokud se rozhodnete pro instalaci FVE, která je vybavena akumulací (Li-Ion/LiFePo či průtoková baterie), pak získáte kvalitní záložní zdroj energie. Získáte tak ochranu pro případ výpadku dodávek elektřiny z tradiční rozvodné sítě

  Snadná a rychlá instalace bez licence či živnostenského listu

  FVE nepředstavuje výrazný zásah do stavby domu. Instalace probíhá obvykle na střeše nebo v plášti budovy, přičemž celý proces probíhá velmi rychle. Samotná instalace malé střešní FVE trvá cca 1-2 dny. Díky nové legislativě lze malou FVE pro vlastní spotřebu provozovat bez licence na výrobu energie od Energetického regulačního úřadu. K provozování FVE nemusíte mít k dispozici ani živnostenské oprávnění.

  Bezpečnost a spolehlivost

  Obavy, že vám úpravy související se solárními panely na nějakou dobu zkomplikují život a oberou vás o pohodlí, proto nejsou na místě. Solární panely nepotřebují žádnou speciální údržbu. FVE postavená z kvalitních technologií Vám bude dobře sloužit 20 i více let. Nejstarší FVE v Japonsku či Německu jsou v provozu již více než 30 let a stále vyrábějí solární energii.

   
   

  Vysoká spolehlivost a nízké náklady na údržbu

  Pro solární panely je charakteristická dlouhá životnost, výrobci standardně garantují, že křemíkové články vydrží funkční několik desítek let. Fotovoltaika také představuje zdroj elektřiny, který neobsahuje žádné pohyblivé součásti, proto se jedná o technologii s nízkou poruchovostí.Obsluha panelů je navíc velice nenáročná, po jejich instalování prakticky není, kromě pravidelných servisních prohlídek, třeba se o ně starat. Díky online monitoringu máte elektrárnu stále pod kontrolou na vašem mobilu či počítači.

  Ekologické řešení

  Fotovoltaika také představuje řešení, které je ohleduplné k životnímu prostředí. Solární panely kromě slunečního svitu, který je obnovitelným a nevyčerpatelným zdrojem energie, nevyžadují žádné palivo, které by znečišťovalo ovzduší či jinak zatěžovalo přírodu. Recyklace solárních panelů a dalších komponentů FVE je dobře technicky zvládnutelná bez vedlejších efektů. Drtivá většina solární se vyrábí z křemíků, což je prvek, který je běžně a velkém množství k dispozici na Zemi.