Strukturovaná kabeláž IT

Strukturované kabelážní systémy jsou dnes již běžným vybavením kancelářských, administrativních a dalších prostor. Strukturovaná kabeláž je univerzální systém metalických a optických prvků, které spojují uživatele počítačových sítí. Při budování strukturované kabeláže musí odpovídat příslušným normám, které mají vliv na jednotlivé prvky a rychlost spojení. Od rychlosti a kvalitě spojení se pak odvíjí celá funkcionalita celých sítí a systémů.

Přijdeme, navrhneme, zakreslíme, vybudujeme a nastavíme aktivní prvky podle vašich přání.

Poradíme vhodný systém

V oblasti strukturované kabeláže neustále probíhají revoluční změny, na které je potřeba pravidelně reagovat. Ignorování aktuálních trendů a změn může mít za následek nesprávný výběr vhodné strukturované kabeláže. Často se stává, že si klient vybere zbytečně drahý systém, který nebude moci maximálně využít. Nebo klient investuje do něčeho, co nesprávnou instalací ztratí své udávané vlastnosti, a to zabrání plnému využití dalších prvků a celého sytému.

­

Co zajistíme?

 • projekci nových kabel. systémů UTP
 • výstavbu kabel. systémů UTP a optických spojů
 • návrhy struktury aktivních prvků
 • revizi a rekonstrukci kabel. systémů UTP a optic. spojů
 •  certifikaci nových a stávajících kabel. systémů CAT.5e a CAT.6
 • CAT.5e CAT.6 nabízejí rychlost 100Mbit a 1Gbit.

Výhody strukturované kabeláže


­

vysoká přenosná rychlost

­

možnost decentralizace systému

­

jednoduchá rozšiřitelnost

­

pružnost při změnách konfigurace

­

Proč strukturovanou kabeláž?

 • dlouhá morální a technická životnost
 • podporuje přenos digitálních a analogových signálů
 • používá datové kabely se čtyřmi krouc. páry a opt. kabely
 • je pro firmu klíčová
 • body se instalují i tam, kde aktuálně nejsou potřeba
 • možnost připojení nových HW technologií